Opinie

Kees Huls: Nederlanders worden verdreven. Batavieren eisen deel van Nederland op. Inpakken!

Soms zijn dingen niet wat ze lijken

Rond het begin van onze jaartelling leefden de Batavieren in een gedeelte van wat wij nu Nederland noemen. Door de opmars van de Romeinen naar onze contreien besloten de meeste Batavieren hun thuisgebied te verlaten en uit te zwerven over de wereld. Omdat dit dikwijls succesvolle mensen waren wekten zij vaak jaloezie in hun omgeving op en werden zij in slechte tijden vaak als zondebok aangemerkt. Daardoor hadden zij regelmatig regelmatig te lijden onder de wreedste vervolgingen. De andere inwoners zoals de Saksen en Kaninefaten bleven wel grotendeels hier in het toen gezamelijke leefgebied.

Door Kees Huls

Aanspraken

(c) Microsoft

Omdat de Batavieren na alle verschrikkingen weer gezamenlijk een eigen woongebied wilden hebben waar zij in vrede konden samenleven, wilden zij terugkomen naar het huidige Nederland. Hier wilden ze in het gebied tussen Arnhem, Nijmegen en Maastricht een eigen staat stichten: Batavia. Zij menen daar als  bewoners die daar tot 2000 jaar geleden woonden recht op te hebben, daarin nog gesterkt door 3000 jaar oude rotsgeschriften,waaruit naar hun mening zou blijken dat zij het door God het uitverkoren volk zijn om daar te mogen wonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok- verklaring

Enkele jaren geleden verklaarde de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, mede namens regering en Koningshuis in een verklaring aan de rijkste Bataafse bankier ter wereld, dat Nederland de oprichting van een eigen staat van harte ondersteunt onder de voorwaarde dat de huidige niet Bataafse bewoners van dit gebied op burgerlijk en religieus gebied gelijkwaardig behandeld zullen worden.

Verenigde Naties

Omdat de meeste landen ter wereld zich schuldig voelden over het toestaan van de verschrikkingen tegen de Bataven in de vorige eeuw en zelfs actief meewerkten aan de deportatie van deze mensen, was er een zeer gerechtvaardigd schuldgevoel ontstaan dat enorm hielp de stichting van Batavia te forceren. Tegen de uitdrukkelijke wil van Nederland begonnen de extremere mensen binnen de Batavieren, de Bavionisten, al tientallen jaren vóór de stichting met het aanvoeren van zeeschepen vol met Bataven vanuit de hele wereld. De meeste schepen werden onderschept door de Nederlandse autoriteiten en teruggestuurd, maar velen kwamen toch illegaal het land binnen. De VN besloten dat zij akkoord gingen met de stichting van Batavia, uiteraard ook met gelijkwaardigheid voor de andere bevolkingsgroepen en met een speciale status voor Nijmegen. Omdat zich daar ook voor de andere religies heel belangrijke heiligdommen bevonden en zich in Oost- Nijmegen geen enkele afstammeling van de Batavieren bevond moest deze stad onder internationaal bestuur komen. Ook zou deze stad niet de hoofdstad  van de nieuwe staat mogen zijn, dat zou Arnhem moeten worden. Eén dag voor de officiële overdracht met daaraan gekoppeld de ondertekening van de voornoemde voorwaarden zou plaatsvinden, riep Batavia éénzijdig hun staat uit, zonder ondertekening van de voorwaarden, waardoor de Nederlanders zich bedreigd voelden en begrijpelijkerwijs, zich agressiever gingen opstellen.

Verdrijving

Onder leiding van de militante Bavionisten werd onmiddellijk begonnen met de verdrijving van 750.000 Nederlanders en de inbeslagname van hun land en gebouwen. Hele dorpen werden uitgemoord, waarbij mensen werden vermoord op gruwelijke wijze, zoals zij die slechts enkele jaren daarvoor helaas zelf hadden moeten ondergaan. De vluchtelingen werden, onder meestal mensonterende omstandigheden, in vluchtelingenkampen in België en Duitsland ondergebracht. “Geconcentreerd”  in kampen dus. Juist van de Batavieren, die zelf deze meest afschuwelijke dingen hadden meegemaakt zou je dit nooit en te nimmer verwachten! En discriminatie van andere groepen al helemaal niet. Maar je voelen als het door God uitverkoren volk bergt natuurlijk wel het risico van verheven voelen met zich mee.  Of zou de mens toch onverbeterlijk zijn en zullen we dit soort ellende tot in lengte van dagen moeten meemaken?

Oplopende spanningen

Door de Bavionistische instelling werden de andere groepen steeds verder de duimschroeven aangedraaid en werd door doorvoering van dubieuze wetten en terreuracties, maar ook fysieke maatregelen, zoals de oprichting van muren en controleposten hun levens ernstig beperkt. De officiële vertegenwoordiging van de Nederlanders, de NBO (Nederlandse Bevrijdings Organisatie) die gericht was op vreedzame onderhandelingen met Batavia werd volledig genegeerd, waardoor er ruimte kwam voor veel agressievere organisaties als Namas, zodat de situatie steeds verder escaleerde en er regelmatig conflicten en zelfs oorlogen uitbraken. Met exceptioneel wapengeweld ging men elkaar dan te lijf, met veelal onschuldige slachtoffers. Bij de Batavieren omdat zij veel beter bewapend zijn meestal maar 10% van het aantal slachtoffers bij de Nederlanders.

Uitbreiding grondgebied

Vanwege al deze conflicten ging Bavaria steeds meer niet aan hen toebehorende gebieden bezetten. Door daar allemaal nederzettingen te gaan bouwen waardoor de oorspronkelijke bewoners bestolen, bedrogen en het leven onmogelijk gemaakt werd. Verder hebben de Bavoniers zich als ultiem doel gesteld al deze bezette delen, inclusief Oost- Nijmegen te annexeren. Zij werden daarin gesteund door de zich zelf de beste president ooit noemende brulboei van het land waar de meeste Nederlanders wonen, veelal in aanzienlijke posities. Dit genie heeft dit gelukkig niet door kunnen drukken maar presteerde het wel om, tegen alle internationale afspraken in, hun ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Gelukkig heeft deze behoorlijk gestoorde nu een functie elders waar hij kan twitteren en golfen zonder al te veel schade aan te richten. Het grondgebied dat de bakermat van Namas is, de Ooijpolder werd volledig afgegrendeld, de inwoners kunnen zowel maatschappelijk als economisch niets meer uitrichten. Deze polder is nu het grootste concentratiekamp ooit. Alleen mogen de mensen hier langzaam dood gaan.

Oplossing?

Is niet echt in zicht. De Verenigde Naties hebben tientallen moties uitgevaardigd in dit conflict, die echter nooit uitgevoerd werden. Op grond van schuldgevoel uit het verleden durven de VN en vrijwel alle landen geen sancties door te voeren. Sommige bevriende landen menen zelfs dat wanneer Batavia conflicten uitlokt de daaropvolgende Namas- tegenacties beschouwd moeten worden als terreuracties, die bestreden mogen worden met contraterreur,  terwijl er dan toch echt aan beide kanten terreurdaden bedreven worden. Dat schuldgevoel is ook niet meer van toepassing omdat langzaamaan de terreur van Batavia zo veelomvattend is geworden dat objectieve landen net zo veel schuldgevoel hebben over wat de Batavieren in Nederland en de buurlanden uitspoken. De publieke mening over Batavia is gelukkig duidelijk aan het kantelen, zowel onder de eigen bevolkingsgroep als in de rest van de wereld. Het is de relatief kleine groep extreem rechtse burgers onder leiding van de Bavoniers, die deze benadering als enigen ondersteunen. Het ongeluk wil dat de regering ook deze uiterst rechtse sympathieën aanhangt. Het f…- woord wil ik nog niet gebruiken voor deze benadering. Om de kantelende mening tegen te gaan besloten ze zelfs een enorm kantoorgebouw in Ooijpolder- Stad op te blazen waar alle internationale persagentschappen gevestigd waren. Dit omdat er zogenaamd een Namas hoofdkantoor gevestigd zou zijn, een excuus dat ook bij andere aanvalsdoelen steeds genoemd wordt. De vrije nieuwsgaring wordt verder bemoeilijkt doordat journalisten geen toegang meer hebben tot de Ooijpolder. Wanneer er vrede bereikt wordt zal dat ook een enorme invloed hebben op de situatie in de rest van het Midden- Oosten, omdat ook daar bevolkingsgroepen zich genoodzaakt voelden partij te kiezen in dit conflict.

De enige mogelijke oplossing is de VN voorwaarden te volgen:

  • Binnen Batavia de rechten van andere bevolkingsgroepen volledig respecteren en hen gelijkwaardig behandelen en compenseren voor geleden schade.
  • Alle bezette gebieden ontruimen en de nederzettingen overdragen aan de Nederlanders als gedeeltelijke compensatie voor materiële en immateriële schade.
  • Nijmegen onder VN bestuur stellen en herstel van de oorspronkelijke eigendomsverhoudingen voor de verschillende groepen en behandeling van hen op basis van gelijkwaardigheid.

Vreemd scenario, wat heb ik in vredesnaam aan nieuws gemist?

Ik kan u geruststellen dat het in Nederland nog redelijk vredig is. Met dit verhaal probeer ik de ellende tussen Israël en de Palestijnen in een begrijpelijke context te plaatsen. U denkt dat dit hier nooit kan gebeuren omdat de VN zal ingrijpen? Kleine kans, zeker wanneer “ vrienden” met schuldgevoelens een enorme invloed bij de Verenigde Naties hebben. Verschrikkelijk maar waar: dat wordt daar in Palestina al 74 jaar lang, dag in, dag uit bewezen.

Ik word steeds pessimistischer of de mensen hun gegeven verstand en fatsoen ooit eens echt gaan gebruiken. En dan doel ik niet alleen op de situatie daar!

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten