DamastinSalland: met zorg geweven begrip

Hasan Kaddour was journalist in Syrië. Hij is gevlucht voor zijn leven en probeert nu in Olst een nieuw leven op te richten. Op verzoek van Harrie Kiekebosch – journalist in Salland – schreef Hasan een reeks verhalen over zijn vlucht en over hoe het hem vergaat in Nederland, in Olst.

In die verhalen kwam naar voren dat de verschillende culturen overeenkomen en verschillen, maar vooral ook dat kennis hebben van elkaars cultuur de basis is voor wederzijds begrip. Dat begrip is erg kostbaar en je moet het heel fijnmazig weven, met kleine stapjes opbouwen. Precies wat damast is: met precisie geweven gouddraad.

Op DamastinSalland gaan Hasan en Harrie op zoek naar die cultuurverschillen en -overeenkomsten. DamastinSalland lanceert iedere keer een nieuw thema, naar aanleiding waarvan iedereen die dat wil een bijdrage mag leveren. Dat kan een column zijn, een mening, maar ook een gedicht, een foto, een video, wat je maar wil.

DamastinSalland gaat onder diverse culturen van Salland zelf op zoek naar mensen die een bijdrage zouden kunnen leveren, maar we vinden het nog mooier als jij ook meedoet. Bij deze ben je gevraagd!

‘Cultuur’ wordt breed geïnterpreteerd. Sallanders zelf hebben diverse culturen, zoals boer en burger, werknemer en werkgever, rijk en arm, meer en minder doorgeleerd, huurder of koper, sporter of boekenlezer, man of vrouw, moeder en vader. Daar zijn in de loop der jaren Spanjaarden en Italianen, later Turken en Marokkaan, Molukkers, Irakezen en Somaliërs, Syriërs en allerlei mensen uit allerlei anderen delen van de Arabische en de rest van de wereld bijgekomen.

Al die mensen hebben hun eigen cultuur, hun eigen gewoonte, hun eigen traditie. Soms is dat heel zichtbaar, maar soms is het verrassend onzichtbaar. We hopen met zoveel mogelijk thema’s en zo veel mogelijk bijdragen inzicht te geven in elkaars leven en op die manier begrip te kweken voor elkaar.
We verwelkomen ook artikelen en ideeën die het onderwerp dienen, of ze nu van binnen of buiten Nederland komen.Elk idee of elke column van jou weeft een nieuwe draad van brokaat damast.
Via : info@damastinsalland.nl