Typisch Sallands

Typisch Sallands. Flip Jonkman: De Sallandse Pitbull is veel vasthoudender dan de Amerikaanse!

Op Damast in Salland schrijven Sallanders van allerlei komaf hoe ze tegen bepaalde zaken aankijken. Maar hoe kijkt Salland tegen Salland aan? Wat is volgens jou typisch Sallands? Voor meer artikelen over dit onderwerp klik hier.

Flip Jonkman is een zeer actieve Heinoër, die zich bezighoudt met muziek, fietstoerisme, de fotogeschiedenis van Heino, de oorlog en dan ben ik waarschijnlijk nog de helft vergeten!

Sallaand , Sallaand  hier is mien stea
Woar ’t leaven vedan geet
In röste en vrae
In röste en vrae

Door Flip Jonkman

 

 

 

 

 

In deze uitspraak zit veel waarheid: In rust en vrede. Maar niet altijd. Er zijn uitzonderingen!

Gedenksteen in Heino gevallen Canadezen

Mij wordt nogal eens verweten dat ik me kan vastbijten in iets.  Wel heeft het veelal een voorgeschiedenis.  B.v. de Gedenksteen aan de Zwolseweg. Nabij mijn ouderlijke huis werd op 12 april 1945 door een achter gebleven Duitser een pantservuist afgevuurd richting een Canadese tank. Vier Canadezen kwamen om. De enig overlevende, Blair Cameron werd door mijn moeder opgevangen en verbonden. In 1996 was Blair terug en toen al werd er door mij geopperd  om alhier een Gedenksteen te plaatsen. Na 24 jaar gesteggel dan toch eindelijk een gedenksteen.  Wat een gebakkelei heen en weer met diverse instanties die er faliekant tegen waren.  Maar enige medewerking?   Ja zelf de steen bekostigen. Gelukkig kwam er ‘hulp’!

Hayepad in Heino

Ook het Hayepad was blijkbaar een doorn in het oog voor menigeen en nog steeds!!!
Aan de Hayes hadden wij trouwens fantastische buren. Nog steeds  hoor je: De Hayes waren niet zo gezien!!
Tot na de 2e wereldoorlog was er de Smitsweg, de verbinding tussen de Blankenvoortsweg en de Zwolseweg.  In 1950 werd besloten om de Smitsweg om te dopen tot Hayeweg, dit i.v.m. de gruwelijkheden van de oorlog. Drie jonge  Hayes en een neef werden gefusilleerd.  In de gemeenteraad van Heino waren er 10 voor en 1 tegen. De Hayeweg was een feit. Toen de Rondweg in 1984 werd gerealiseerd verdween het huis van de Familie Haye en ook de Hayeweg. Niemand bekommerde zich daar blijkbaar om. Dien Haye met haar drie kinderen werden  met veel politievertoon uit het huis gezet. En de Gemeente? Ach het zijn wel inwoners maar verder gaat het ons niet aan. Nou daar moet je bij een  ‘pitbull’ natuurlijk’ niet mee aankomen. Dus Het Hayepad kon worden gerealiseerd op 4 mei 2011  door de volledige medewerking van de toenmalige burgemeester Piet Zoon  na grondig vooroverleg van de Straatnamencommissie  Gemeente Raalte.

Muziektent

In de gemeentetuin stond een prachtige muziektent  in de vijftiger jaren vorige eeuw. Mijn vader heeft daar heel wat uurtjes ingestoken als timmerman  en muzikant van Ons Genoegen. Een prachtige muziektent verrees. Maar die is door de jaren heen verwaarloosd.  Onlangs is de fundering  – die nog steeds intact was – ook verdwenen. Een stichtingsbestuur met Jannes Seine, Dick te Veldhuis, Jan Blom en mijn persoon hebben geprobeerd om wederom te komen tot een mooie muziekkoepel. Via subsidies en sponsoren was er 107000  Euro binnen gehaald! De bewoners van de Plataan waren tegen een muziekkoepel en zij kregen van de rechter gelijk.  Of de pitbull in deze kwestie weer opstaat?  Een andere pitbull uit Raalte heeft zich inmiddels wel gemeld.

Monumenten

Binnen de Gemeente Raalte zijn diverse Gemeentelijke Monumenten  en Rijksmonumenten. Door mij is enkele malen voorgesteld om die van een verklarend plaatje te voorzien.  Zou toch mooi zijn een  mooie fietsroute langs deze monumenten?  In ieder geval heeft de gemetselde brug voorbij ’t Rozendael  een plaatje gekregen en ook de toren van de Nicolaaskerk. Verder staat in de Hof van Rakhorst nu een prachtig gedicht van meester van der Veen te pronken. Een facebook bezoekster van mijn Heino Toen website droeg dit aan. Gelijk maar even een verzoek ingediend bij de Gemeente Raalte. Het werd gehonoreerd na enkele jaren!
Af en toe moet je een ‘pitbull’ achtige mentaliteit hebben om iets van de grond te krijgen.
Dat een ‘pitbull’  vorig jaar toch een koninklijk lintje kreeg opgespeld door burgemeester Martijn Dadema was wel bijzonder!

 

Heeft u ook een leuk Sallands verhaal, stuur het dan naar info@damastinsalland.nl